Tjenester

      Tomter

 • Utgraving av tomter, sprengning av fjell.
 • Rydding av kratt og skog
 • Utgraving og bygging av veier og parkeringsplasser
 • Grøfter for kabler, vann og avløp
 • Opparbeidelse av uteområder
 • Bro stein / Belegningsstein
 • Ferdig plen
 • Masseforflyttning

      Drenering / vann og avløp

 • Vann og avløp
 • Nedsetting av pumpestasjoner
 • Drenening rundt hus
 • Rensning av grøfter
 • Nedsetting av kummer

      Støttemurer

 • Stablet steinmurer i natur stein eller granitt blokker
 • Grunnarbeid for støpte murer

 

      Utfører det meste

      Ta kontakt for ditt prosjekt.